Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs
Kullanıcı Sözleşmeleri ve Gizlilik Bildirimleri

Erdoganev.com ("Web Sitesi") girmeniz ya da bu web sitesi'ndeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız durumunda aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz kabul edilir.

1.Erdoganev.com Erdogan Ev Mobilya (“Erdoganev”) tarafından yayımlanan on-line bir alışveriş sitesidir.

2.Kullanıcı Web Sitesi'nden yararlandığı sırada, vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğunu, şifre unutma, ürün gönderimi sırasında adresin hatalı verilmesi, fatura adresinin hatalı verilmesi gibi nedenlerden kaynaklanan aksaklıklar söz konusu olduğunda kendisi tarafından verilen bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu hallerde üyeliğinin sona erdirildiğini kabul eder.

3.Erdoganev, işbu Web Sitesi ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün ve bilgileri önceden ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Web Sitesi'nde yayımlandığı anda yürürlüğe girer. Web Sitesi'nin kullanımı ya da Web Sitesi'ne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

4.Erdoganev'in, kullanıcı tarafından kayıt esnasında ya da daha sonra Web Sitesi'nde belirtilen adres, e-posta adresi, her türlü telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu Kullanım Şartları'nı kabul etmekle aksine yazılı bir bildirimi olmadığı müddetçe Erdoganev'in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

5.Erdoganev, Kullanım Şartları'nın ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6.Bu Web Sitesi, Erdoganev'in kontrolü altında olmayan başka İnternet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Erdoganev, söz konusu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

7.Erdoganev, Web Sitesi'nin tasarımı ile Web Sitesi'ndeki tüm bilgi, fotoğraf, Erdoganev markası ve diğer markalar, www.erdoganev.com alan adı, logosu, ikonlar, grafikler ve teknik verilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Web Sitesi'nde yukarıda bahsedilen maddeler önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir dile çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Web Sitesi'nin bütünü veya bir kısmı başka bir İnternet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Erdoganev'in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

8.Kullanıcıların Web Sitesi'ni kullandığı sırada ileri sürdükleri fikir, düşünce, ifade, Erdoganev ortamına eklenen dosyalar, başkalarına gönderilen kişisel ve kişilik hakları ile yakından ilgili bilgilerin ve mesajların sorumluluğu kendisine aittir. Erdoganev söz konusu fikir, düşünce, ifade ve paylaşılan dosya, mesaj ve bilgilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9.Kullanıcılar Web Sitesi üzerinden tehdit içerikli, ahlaka aykırı, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı içeren, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar gönderemez.

10.Kullanıcılar Web Sitesi üzerinden kişi, kurum ya da kuruluşların isimlerini lekeleyici, haklarını ihlal eden nitelikte, ahlaka aykırı veya yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlayamaz.

11.Kullanıcılar Web Sitesi üzerinden reklam yapamaz, herhangi bir mal ya da hizmet satamaz ya da satılmasına yönelik teklifte bulunamaz.

12.İşbu kullanım şartları'nda belirlenen ve Erdoganev tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından Erdoganev hesabının gerek Erdoganev'i gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Erdoganev'in ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Erdoganev, kullanıcının üyeliğini iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir.

13.Kullanıcılar Erdoganev'le ilişkin olarak veya genel talep ve şikâyetlerini Web Sitesi'nde yer alan iletişim bilgilerinin sağladığı kanallara ulaştırabilirler.

14.Kullanıcılar siparişlerinde tek bir kampanya veya kupon kodu kullanılabilir. Kampanya ve kupon kodları birleştirilemez.

15.Erdoganev, kampanya boyunca, kampanya sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumunda, ilgili katılımları hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkını saklı tutar. Bu kişiler kazananlar listesinde yer alsalar bile kurallara aykırı bir işlem ya da davranışı tespit edilmesi halinde, katılımcının bütün katılım verileri silinecek ve ödül kazanma hakkı ortadan kalkacaktır.( Sosyal medya kampanyaları dahildir.)

16.Erdoganev, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına Web Sitesi'ne her girişte kullanım şartları sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

KİŞİSEL VERİLEN İŞLENMESİ

Erdoganev işbu Kullanım Koşulları hükümleri çerçevesinde ve Erdoganev.com’a ilişkin hizmetlerin ifası amacıyla ve Erdoganev.com üzerinden Kullanıcılara yönelik bir satış işlemi gerçekleştirmesi halinde kurulan ticari ilişkinin ve ürün ile hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacı doğrultusunda, Kullanıcılara ait kişisel verileri tamamen veya kısmen otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, işleme, değiştirme, yeniden düzenlenme ve iş bağlantıları ve ticari ilişki içerisinde bulunulan diğer üçüncü kişilere açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi adına işleyebilecektir. Bu kapsamda 24.03.2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu kapsamında yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Kullanıcıların ’ni detaylı bir şekilde okuyarak Erdoganev tarafından sunulan açık rıza metnine onay vermeleri gerekmektedir

Kişisel verilerin korunması politikası
1.Giriş

Erdoganev Mobilya (“Erdoganev”) olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna hassasiyet göstermekte olup Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” ve “Kanun”) uygun olarak işlenmesi,saklanmasıve korunması önceliklerimizdendir.İşbu “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” (“Politika”) ile Erdoganev tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesi sırasında benimsenen temel ilke ve prensipler düzenlenmekte ve Şirket politikası olarak uygulamaya alınarak sürdürülebilir hale getirilmektedir

1.2 Amaç

İşbu Politika’nın amacı, Erdoganev tarafından işbu Politika’nın dayanağı olan yasal mevzuata uygun bir biçimde yürütülen kişisel verilerin işlenmesi, korunması, saklanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve verileri Erdoganev tarafından işlenen gerçek kişileri bu hususta bilgilendirmektir.

1.3 Kapsam

İşbu Politika; müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, stajyerlerimizin, tedarikçi çalışanlarımızın, şirket yetkililerimizin, ziyaretçilerimizin, iş bağlantılarımızın (tedarikçi, tasarımcı, üretici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurumların yetkili, hissedar ve çalışanlarının), ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Bu kapsamda yukarda belirtilen ilgili kişi gruplarına, işbu Politika’nın tamamı uygulanabileceği gibi, sadece birtakım hükümleri de uygulanabilecektir.

1.4 Tanımlar

Bu Politika’nın uygulanmasında kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır:

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
Çalışan (lar) Erdoganev ile İş Kanunu uyarınca iş ilişkisinde bulunan işçiler ile staj (zorunlu / isteğe bağlı) eğitimi gören öğrenciler/mezunlar
Elektronik Ortam Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturabildiği, okunabildiği,değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.
Elektronik Olmayan Ortam Elektronik ortamlarındışında kalan tüm yazılı,basılı, görsel vb. diğer ortamla
Hizmet Sağlayıcı Erdoganev ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi
İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
İmha Kişisel verilerin geri getirilemeyecek bir şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi
Kanun / KVKK 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Kişisel Veri Envanteri Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter
Kişisel Verilerin Korunması Komitesi Erdoganev tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası, sürdürülmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi amacıyla karar alma ve üst yönetime sunma yetkilerine sahip ve bu amaçla Erdoganev bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlayan ve farklı birimlerinden yetkililerin katılımıyla oluşan komite
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
Politika Erdoganev tarafından kişisel verilerin işlenmesi, ve korunmasında benimsenen ilkelerin düzenlendiği işbu“Kişisel Verileri Koruma ve İşlemePolitikası”
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan ve kamuya açık olan veri sorumluları sicili
VERBIS Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi

İşbu Politika’da yer almayan tanımlar için Kanun’da yer alan tanımlar geçerlidir.

2 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR

Erdoganev, kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütürken;

 • Genel ilkelere
 • Kişisel veri işleme şartlarına
 • Özel nitelikli kişisel veri işleme şartlarına uygun hareket etmektedir.
2.1 Kişisel Verilerin Genel İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi 2.1.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Erdoganev; kişisel verilerin işlenmesinde yasal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verileri işleme faaliyetlerini hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve şeffaf olarak yürütmektedir

2.1.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Erdoganev; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gerekli azami çabayı göstermektedir. Bu doğrultuda gerekli idari ve teknik tedbirleri almakta ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini düzeltme ve doğruluğunu teyit etmelerine yönelik imkanlar sağlamaktadır

2.1.3 Kişisel Verileri Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Erdoganev, kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemekte ve veri işleme faaliyetlerini açık, meşru ve hukuka uygun amaçlar dâhilinde yürütmektedir.

2.1.4 Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması

Erdoganev, kişisel verileri veri işleme amaçları ile bağlantılı ve bu amaçların gerektirdiği ölçüde işlemektedir. Veri işleme amacı ile ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

2.1.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Erdoganev, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler tarafımızdan silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, Erdoganev Mobilya Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kapsamında yer verilmiştir.

2.2 Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarına Uygun Olarak İşlenmesi

Erdoganev, kişisel veri işleme faaliyetlerini kişisel verileri koruma mevzuatında ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Bu bağlamda; kişisel veri işleme faaliyetleri ancak aşağıda yer alan veri işleme şartlarının varlığı halinde gerçekleşmektedir:

2.2.1 Açık Rızanın Alınması

Kanun gereği kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Erdoganev tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütülmesi için ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine “özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer vermeyecek açıklıkta ve veri işleme amacı ile sınırlı olarak” açık rıza vermesi şartı aranmaktadır.

2.2.2 Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı İstisnai Haller

Erdoganev, Kanun’da yer alan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel verileri açık rıza olmaksızın işleyebilmektedir:

 • i.Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
 • İlgili kişinin kişisel verileri, kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, ilgili kanuni düzenleme ile sınırlı olarak hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

 • ii.Fiilî İmkânsızlık Sebebiyle İlgili Kişinin Açık Rızasının Alınamaması ve Kişisel Veri İşlemenin Zorunlu Olması
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda kişisel veriler, açık rıza olmaksızın işlenebilecektir. Örneğin kişinin şuurunun yerinde olmaması sebebiyle açık rızasının alınamadığı durumda, hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale yapılması sırasında, ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir

 • iii.Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenebilecektir

 • iv.Erdoganev’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Zorunlu Olması
 • Erdoganev, hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması halinde, ilgili kişinin kişisel verilerini işleyebilecektir.

 • v. Kişisel Verilerin İlgili Kişi Tarafından Alenileştirmesi
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 • vi.Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

 • vii.Erdoganev’in Meşru Menfaatleri İçin Kişisel Veri İşlemenin Zorunlu Olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Erdoganev’nin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması durumunda, açık rıza şartı aranmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

2.3 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarına Uygun Olarak İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler, yalnızca ilgili kişinin açık rızasının bulunması şartıyla işlenebilmektedir. Ancak cinsel hayat ve kişisel sağlık verileri dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla açık rıza almaksızın işlenebilir. Dolayısıyla Kanun uyarınca aksi öngörülene dek kişisel sağlık verileri yalnızca açık rıza kapsamında veya sır saklama yükümlülüğü altında olan Şirket hekimi tarafından işlenebilmektedir. Erdoganev, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak Kurul tarafından belirlenen önlemleri almaktadır. Erdoganev, özel nitelikli kişisel verilerin korunması ve güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte olup özel nitelikli kişisel verilerin korunmasına ilişkin alınan teknik ve idari önlemleri özenle uygulanmakta ve Erdoganev bünyesinde gerekli denetimler yapılmaktadır.

2.4 Kişisel Verilerin Aktarım Şartlarına Uygun Olarak İşlenmesi

Erdoganev, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda ve varsa açık rıza, yoksa hukuki sebeplerle sınırlı olarak gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle ilgili kişinin kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Erdoganev bu kapsamda Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde öngörülen kişisel veri aktarım şartlarına uygun hareket etmektedir.

2.4.1 Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması

Erdoganev, Kanun’un 8.maddesi gereğince yurtiçinde veri aktarımı faaliyetlerini veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir.

2.4.2 Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Erdoganev, Kanun’un 9.maddesi gereğince yurtdışına veri aktarımı faaliyetlerini veri işleme şartlarına uygun olarak (Bkz. Erdoganev Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası - İkinci Bölüm, madde 2.1, 2.2 ve 2.3) yürütmektedir. Kişisel verilerin Kanun uyarınca açık rıza alınmaksızın aktarıldığı durumlarda, ayrıca aktarılacağı yabancı ülke bakımından aşağıdaki koşullardan birinin varlığı gerekmektedir:

 • Kişisel verilerin aktarıldığı yabancı ülkenin Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler statüsünde olması,
 • Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul’dan izin alınması
2.4.3 Kişisel Verilerin Aktarıldığı Alıcı Grupları

Erdoganev, Kanun’un 8. ve 9.maddelerine uygun olarak veri sahiplerinin kişisel verilerini, Erdoganev’e hizmet sunan iş ortaklarına, tedarikçilerine, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığı danışmanlık ve denetim firmalarına, Şirket yetkililerine, hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) alanlarında destek alınan hizmet sağlayıcılarına, ticari faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek amacıyla aktarabilmektedir. Kişisel verilerin aktarıldığı alıcı gruplarının sınıflandırmasına bu Politika’nın 3. Bölümünde yer verilmiştir. Kişisel veri aktarımı halinde Erdoganev, kişisel veri aktardığı üçüncü kişilerin de işbu Politika’ya uymasını sağlamaktadır. Bu kapsamda üçüncü kişi ile akdedilen sözleşmelere gerekli koruyucu düzenlemeler eklenmekte ve teknik tedbirler alınmaktadır.

3 ERDOGANEV TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ, İŞLENME VE AKTARIM AMAÇLARI, AKTARIM YAPILAN ALICI GRUPLARI
3.1 Kişisel Veri Kategorileri

Erdoganev tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veri kategorileri ve açıklamaları aşağıda düzenlenmiştir:

Kişisel Veri Kategorileri Açıklama
Kimlik Verileri Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir: adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, medeni durumu, cinsiyet, uyruğu, anne-baba adı-soyadı, doğum yeri-tarihi ve sair kimlik bilgileri ve bu bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport, doğum sertifikası gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası ve sair bilgilerdir.
İletişim Verileri Telefon numarası, adres, e-posta adresi, gibi iletişim amaçlı kullanılan bilgiler ve bu bilgileri içeren ikamet belgesi gibi belgelerdir.
Özlük Verileri Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olma kapsamında, gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen kişisel verilerdir.
Hukuki İşlem Verileri Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi veriler olmak üzere Şirketimiz ile hukuki ilişki içerisinde olunması sebebiyle işlenen kişisel verilerdir.
Müşteri İşlem Bilgileri Müşterilerimize ilişkin her türlü çağrı merkezi kaydı, işlem geçmişi, sipariş bilgisi ve her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde elde edilen kişisel verilerdir.
Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri İşyeri ve showroomlara yapılan ziyaretlere ilişkin giriş çıkış kayıt bilgisi, kamera kayıtlarının alınması süreçlerinde elde edilen kişisel verilerdir.
Mesleki Deneyim Verileri Çalışanlarımız ve tedarikçi çalışanlarımızın diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikaları gibi bilgilerine ilişkin kişisel verilerdir.
Pazarlama Verileri Şirketimizin sunmuş olduğu faaliyetlerin iyileştirilmesi için alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları gibi işlenen kişisel verilerdir.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Müşterilerimiz, tedarikçi yetkilileri ve diğer üçüncü kişiler ile yapılan telefon görüşmelerinin kayıt edilmesi, Şirketimiz içerisindeki çalışanların katılım gösterdiği faaliyetler sırasında görsel kayıtlarının alınması gibi işlenen kişisel verilerdir.
Finansal Veriler Şirketimizin veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş̧ olduğu hukuki ilişkiye göre ortaya çıkan her türlü̈ finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin kişisel verilerdir. Örnek: Kredi kartı bilgisi, gelir bilgisi, IBAN numarası, vb.
Özel Nitelikli Kişisel Veriler Kanunda sınırlı sayma yoluyla belirlenmiş, işlenmesi halinde veri sahipleri hakkında ayrımcılık yapılma riski taşıyan kişisel verilerdir. Örnek: Kan grubu da dahil olmak üzere sağlık verileri, biyometrik veriler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri vb.
İşlem Güvenliği Verileri Gerek veri sahibinin gerekse Şirketimizin teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması için işlenen kişisel verilerdir.
3.2 İlgili Kişi Kategorileri

Aşağıda, işbu Politika kapsamında yer alan çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin, iş bağlantılarımızın (tedarikçi ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurumların yetkili, hissedar ve çalışanlarının) ve üçüncü kişilerin tanımlama ve açıklamalarına yer verilmektedir.

İlgili Kişi Kategorileri Açıklama Çalışanlar Şirketimiz ile çalışma ilişkisinde olan gerçek kişilerdir. Çalışan Adayları Şirketimize herhangi bir yolla işbaşvurusunda bulunup özgeçmiş̧ ve/veya işbaşvuru formu ile ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine sunmuş olan gerçek kişilerdir Stajyer Şirketimiz bünyesinde gönüllü veya zorunlu stajını yapan gerçek kişilerdir. Müşteriler Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış̧ olan gerçek kişilerdir. Şirket Yetkilileri Erdoganev’in üst düzey yönetiminde yer alan ve/veya Erdoganev’i temsile yetkili gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileridir. Yönetim kurulu üyeleri ile hissedarlar bu kapsamda değerlendirilir. Tedarikçi Yetkilisi ve Çalışanları Şirketimizin faaliyetlerini yürütürken hizmet ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek kişiler ile tüzel kişi tedarikçilerin gerçek kişi temsilcileri ve işbu tedarikçi bünyesinde çalışan tüm gerçek kişilerdir. Diğer üçüncü Kişiler Herhangi bir ilgili kişi kategorisine girmeyen diğer gerçek kişilerdir.

3.3 Erdoganev Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin İlgili Kişilere Göre Sınıflandırılması

Aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve işleme faaliyeti kapsamındaki kişisel veri kategorileri eşleştirilerek detaylandırılmaktadır:

Kişisel Veri Kategorileri Açıklama
Kimlik Verileri Çalışan, Çalışan Adayları, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Müşterilerimiz
İletişim Verileri Çalışan, Çalışan Adayları, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Müşterilerimiz
Özlük Verileri Çalışanlar, Çalışan Adayları, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı
Hukuki İşlem Verileri Çalışanlar, Müşteriler
Müşteri İşlem Bilgileri Müşteriler, Potansiyel Müşteriler
Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri Çalışanlar, Müşteriler, Potansiyel Müşteriler, Ziyaretçiler
Mesleki Deneyim Verileri Çalışanlar, Stajyerler, Tedarikçi Çalışanları, Tedarikçi Yetkilisi
Pazarlama Verileri Müşteriler, Potansiyel Müşteriler
Finansal Veriler Çalışanlar, Stajyerler, Tedarikçi Yetkililer
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Çalışan, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Tedarikçi Çalışanı, Müşteriler
Özel Nitelikli Kişisel Veriler / Sağlık Bilgisi Çalışan, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı
Özel Nitelikli Kişisel Veriler / Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Çalışan, Tedarikçi Çalışanı
Biyometrik Veri Çalışanlar
İşlem Güvenliği Verileri Müşteriler, Çalışanlar, Tedarikçi Çalışanları
3.4 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Erdoganev, kişisel veri işleme faaliyetini aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda yürütmektedir. Kişisel veri işleme amaçları, iş süreçleri ve kişisel veri kategorilerinin ilişkilendirilmesiyle her iş birimi ve süreci bazında açık ve detaylı olarak belirlenmiş ve Erdoganev Kişisel Veri Envanterine işlenmiştir.

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
3.5 Kişisel Verilerin Toplanma Yöntem ve Sebepleri

Erdoganev ilgili kişilere ait kişisel verileri,

 • Erdoganev’e ait internet site ve platformlarımız, çeşitli sosyal medya mecralarında, Erdoganev satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılan e-posta, kısa mesajlar (“SMS”) veya multimedya mesajları (“MMS”),
 • Basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,
 • Erdoganev iş faaliyetleri kapsamında imzalanan sözleşmeler, poliçeler, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar, belgeler, yazışmalar aracılığıyla,
 • Yapılan iş görüşmeleri kapsamında elde edilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla,
 • Erdoganev’in, iş bağlantıları veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktadır.

Bu yöntemler doğrultusunda toplanan kişisel veriler, işbu Politika’nın 2. Bölümünde yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak ve yukarıda listelenen kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun kalmak ve gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza edilmektedir.

4 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR HUSUSLAR

Erdoganev, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için imkânlar dâhilinde ve korunacak verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

4.1 Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 4.1.1 Teknik Tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda listelenmiştir:

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 • Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kâğıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 • Sızma testi uygulanmaktadır.
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 • Şifreleme yapılmaktadır.
 • Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
 • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.
4.1.2 İdari Tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda listelenmiştir:

 • Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri, ilgili mevzuat hakkında farkındalık eğitimleri verilmektedir.
 • Erdoganev tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin veri aktarım gereken haller için ek protokoller hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır.
 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Erdoganev tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
 • Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.
 • KVKK Uyum sürecinde veri minimizasyonu ilkesine uyumluluk çalışmaları yapılmıştır.
 • Kanun’a uyum sürecini gerçekleştirmek ve sürekliliğin sağlanması amacı ile Kişisel Verileri Koruma Komitesi oluşturulmuş, bu grubun eğitilmesi sağlanmıştır.
 • Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhasına ilişkin, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin şirket içi politika ve prosedürler hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır.
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
4.1.3 Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Erdoganev, Kanun uyarınca, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları, Şirketin iç işleyişi kapsamında Kişisel Verileri Koruma Komitesine, üst yönetime ve konu ile ilgili bölüme raporlanmakta, aksiyonlar planlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için planlanan aksiyonların takibi, ilgili süreç sahipleri ve Kişisel Verileri Koruma Komitesi tarafından takip edilerek yürütülmektedir.

4.1.4 Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollar ile İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

Kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi veya ifşa edilmesi halinde Erdoganev, bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve tespit tarihinden itibaren 72 saat içerisinde Kurul’a bildirecektir.

4.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Kanun birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine ve/veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfetmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasına Erdoganev tarafından azami hassasiyet gösterilmektedir. Erdoganev, özel nitelikli kişisel verilerin güvenliği hususuna azami özenle yaklaşmakta ve bu konuda ayrı bir Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası hazırlamış olup, Şirket bünyesinde gerekli denetimleri sağlamaktadır.

4.3 İlgili Kişilerin Haklarının Korunması

Erdoganev, kişisel veri sahiplerinin Politika ve Kanun’un uygulanması ile tüm yasal haklarını gözetir ve bu haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alır. Kişisel veri sahiplerinin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın 5. bölümünde yer verilmiştir.

5 İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI, BU HAKLARIN KULLANILMASINA DAİR HUSUSLAR
5.1 İlgili Kişinin Hakları

İlgili Kişi, Kanun’un 11. maddesi uyarınca Erdoganev'e başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş̧ olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
5.2 İlgili Kişinin Haklarını Kullanamayacağı Haller

İlgili Kişiler, Kanun’un 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, bu konularda 5.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş̧ kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun’un 28. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ise, aşağıdaki hallerde veri sahibi zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç bu Politika’nın 5.1 maddesinde belirtilen haklarını kullanamaz:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
5.3 İlgili Kişinin Haklarını Kullanması

İlgili kişi, işbu Politika’nın 5.1 maddesinde belirtilen haklarını, https://www.erdoganev.com adresinde yer alan başvuru formunu doldurup ıslak imzalı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Erdoganev’e daha önce bildirilen ve sistemlerde kayıtlı olan elektronik posta adresi vasıtasıyla iletmek suretiyle kullanabilmektedir. Yukarıda adresi sağlanan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu”nda yapılacak başvurunun yöntemi ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.

İlgili Kişinin bu hakkını vekili aracılığıyla kullanmak istemesi durumunda, yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış kimliğini tevsik edici belgelerin, varsa talebi destekleyici belgelerin, başvuru formunun ekinde Erdoganev'e iletilmesi gerekmektedir.

5.4 Erdoganev’in Başvurulara Cevap Vermesi

Erdoganev, kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri talep edilebilecektir.

Erdoganev, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir; cevabını kişisel veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Erdoganev, talebin gereğini yerine getirir.

6 POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası Kişisel Verileri Koruma Komitesi uhdesinde saklanır.

7 POLİTİKA’NIN GÜNCELLENME PERİYODU

Politika, ihtiyaç duyuldukça Kişisel Verileri Koruma Komitesi tarafından gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

8 POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI ve YÜRÜTME

Politika, Erdoganev’in internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Kişisel Verileri Koruma Komitesi başkanları ve üyeleri tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile Kişisel Verileri Koruma Komitesi uhdesinde saklanır.

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Müşterilere İlişkin Aydınlatma Metni

Değerli müşterimiz,

Erdoganev Mobilya (“Erdoganev” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla,

Sitemizde üye olmaktaysanız üyelik hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için,

İnternet sitemiz üzerinden sipariş veren bir müşterimizseniz; internet sitemizden yaptığınız alışveriş kapsamında hizmetlerimizi sizlere sunabilmemiz için,

Mağazalarımızdan alışveriş yapan bir müşterimizseniz; mağazalarımızdaki ziyaretinizde yapacağınız alışverişiniz sırasında,sizlerden elde ettiğimiz kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kanun (“KVKK”) tahtında belirtilen ve aşağıda detayları açıklanan amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedeceğimizi, depolayacağımızı, muhafaza edeceğimizi ve kanunen kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşacağımızı KVKK’nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere ve şirketlere aktaracağımızı bilgilerinize sunuyoruz.

1. KVKK’ya İlişkin Tanımlamalar

KVKK’nın uygulanmasında;

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

2. Kişisel Veri Nedir? Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

Kişisel veri, kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu kapsamda başlıca kimlik bilgileriniz olan adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız olmak üzere, adres ve telefon bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi sizinle ilişkilendirilebilir her türlü bilgi “Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. KVKK madde 6 uyarınca düzenlenen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli veriler ise “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. Erdoganev işbu aydınlatma metninde değinilen veri işleme faaliyetleri kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel verinizi işlememektedir.

3. İşlenebilecek Kişisel Verileri, Veri İşleme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Bu kapsamda Erdoganev olarak KVKK’ya uygun olarak aşağıda belirttiğimiz Kişisel Verileri toplayarak muhafaza etmekteyiz.

3.1 İnternet sitemize üye olmaktaysanız aşağıdaki kişisel verilerinizi işlemekteyiz;
İşlenebilecek Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi
İşlenebilecek Kişisel Veriler Ad-Soyad
İşlenme Amaçları Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Teklif oluşturma hizmetimizin tarafınıza sunulması,
Sözleşme süreçlerinin yönetilmesi,
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, işlem yapanın / yaptıranın kimlik tespitinin yapılması.
İşlenme Hukuki Sebepleri Üye kaydınızın yapılması ve buradaki hizmetlerin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi İletişim Bilgisi
İşlenebilecek Kişisel Veriler E-posta, Telefon numarası, Adres Bilgisi
İşlenme Amaçları Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
Talep / şikâyetlerin takibi,
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
Mal / hizmet satış sözleşmelerinin yürütülmesi,
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
İşlenme Hukuki Sebepleri Üye kaydınızın yapılması ve buradaki hizmetlerin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi İletişim Bilgisi*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde iletişim verinizi işleyebilmekteyiz.
İşlenebilecek Kişisel Veriler E-posta, Telefon numarası
İşlenme Amaçları Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
Organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yönetilmesi,
kampanya/promosyon süreçlerinin yönetilmesi,
Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.
İşlenme Hukuki Sebepleri Kampanya ve daha uygun başka teklif seçeneklerinden haberdar olmak istemeniz halinde iletişim veriniz açık rızanızın varlığı halinde işlenecektir.
İşlenebilecek Veri Kategorisi Müşteri İşlem Bilgisi
İşlenebilecek Kişisel Veriler İlgilendiğiniz ürünler ve hizmet geçmişi bilginiz
İşlenme Amaçları Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
Talep / şikâyetlerin takibi,
Mal / hizmet satış sözleşmelerinin yürütülmesi,
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi.
İşlenme Hukuki Sebepleri Üyelik hizmetlerinin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi İşlem Güvenliği Bilgisi
İşlenebilecek Kişisel Veriler IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileriniz vb.
İşlenme Amaçları Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini.
İşlenme Hukuki Sebepleri Üye kaydınızın yapılması ve buradaki hizmetlerin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ve Veri sorumlusunun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi
3.1.1 Erdoganev İç Mimar Kullanımı Gerçekleştiren Üyemiz Olmanız Halinde;
İşlenebilecek Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Kayıtlar
İşlenebilecek Kişisel Veriler Fotoğraf (Oda Görseli)
İşlenme Amaçları Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
Talep / şikâyetlerin takibi,
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Diğer (Sosyal medyada tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi)*
İşlenme Hukuki Sebepleri İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

*Tanıtım faaliyeti kapsamında yüklediğiniz fotoğrafın kullanılması ve bu kapsamda sosyal medya hesaplarımızda veya sosyal medya platformlarında yer verilecek tanıtıcı reklam faaliyetleri sırasında paylaşım yapılması ancak açık rızanızın varlığında meydana gelebilir.
3.2 İnternet sitemiz üzerinden sipariş veren müşterimizseniz aşağıdaki kişisel verilerinizi işlemekteyiz:
İşlenebilecek Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi
İşlenebilecek Kişisel Veriler Ad-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası
İşlenme Amaçları
  Müşterilerin Siparişlerinin Alınması ve Sipariş Formlarının Oluşturulması için;
 • - Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
  Müşteri Şikâyet ve Talebi Olması Halinde;
 • - Firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • - İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • - Mal ve hizmet satışı süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Mal ve hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • - Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • - Talep ve şikayetlerin takibi.
  Adli Süreçlerin Söz konusu Olması Halinde;
 • - Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • - Talep / Şikayetlerin Yönetimi.
İşlenme Hukuki Sebepleri Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde kimlik verinizi işleyebilmekteyiz.
İşlenebilecek Kişisel Veriler Ad-Soyadı, Kullanıcı Adınız
İşlenme Amaçları
  Sosyal Medya Hesabınızdaki Paylaşımların Kullanılabilmesi için;
 • - Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • - Yorum ve Görsel Kayıtlarınızın Pazarlama Faaliyetleri için Kullanılabilmesi.
  Tarafınıza Reklam, Kampanya, Pazarlama Bildirimlerinin Yapılabilmesi için;
 • - Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • - Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi.
İşlenme Hukuki Sebepleri Açık rızanızın bulunması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi İletişim Bilgisi
İşlenebilecek Kişisel Veriler Telefon Numarası, E-posta Adresi, Adres Bilgisi
İşlenme Amaçları
  Müşterilerin Siparişlerinin Alınması ve Sipariş Formlarının Oluşturulması için;
 • - Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
  Müşterilere Talep Etmiş Olduğu Hizmetlerin Sunulması için;
 • - Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • - Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.
  Müşteri Şikâyet ve Talebi Olması Halinde;
 • - Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,
 • - Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • - Talep / Şikayetlerin Takibi.
  Adli Süreçlerin Söz konusu Olması Halinde;
 • - Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • - Talep / Şikayetlerin Yönetimi
İşlenme Hukuki Sebepleri Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi İletişim Bilgisi*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde iletişim verinizi işleyebilmekteyiz.
İşlenebilecek Kişisel Veriler Telefon Numarası, E-posta Adresi
İşlenme Amaçları
  Sosyal Medya Hesabınızdaki Paylaşımların Kullanılabilmesi için;
 • - Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • - Yorum ve Görsel Kayıtlarınızın Pazarlama Faaliyetleri için Kullanılabilmesi.
  Tarafınıza Reklam, Kampanya, Pazarlama Bildirimlerinin Yapılabilmesi için;
 • - Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • - Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi.
İşlenme Hukuki Sebepleri Açık rızanızın bulunması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi Müşteri İşlem Bilgisi
İşlenebilecek Kişisel Veriler Sipariş Bilgisi, Satın Alınan Ürün Bilgisi, Yazılı Görüşme Kayıtları
İşlenme Amaçları
  Müşterilerin Siparişlerinin Alınması ve Sipariş Formlarının Oluşturulması için;
 • - Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
  Müşteri Şikâyet ve Talebi Olması Halinde;
 • - Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,
 • - Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • - Talep / Şikayetlerin Takibi.
  Adli Süreçlerin Söz konusu Olması Halinde;
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.
İşlenme Hukuki Sebepleri Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi Hukuki İşlem Bilgisi
İşlenebilecek Kişisel Veriler Müşteri Dilekçeleri
İşlenme Amaçları Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.
İşlenme Hukuki Sebepleri Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi Pazarlama*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde pazarlama verinizi işleyebilmekteyiz.
İşlenebilecek Kişisel Veriler Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Anket Verisi
İşlenme Amaçları
  Müşteri memnuniyetini iyileştirmek için;
 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • - Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • - Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi.
İşlenme Hukuki Sebepleri Açık rızanızın bulunması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Kayıtlar
İşlenebilecek Kişisel Veriler Ses Kaydı
İşlenme Amaçları
  Müşteri Şikâyet ve Talebi Olması Halinde Yapılan Görüşmelerin Kayıt Altına Alınması Sebebiyle;
 • - Firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • - İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • - Mal ve hizmet satışı süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Mal ve hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • - Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • - Talep ve şikayetlerin takibi,
 • - Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.
İşlenme Hukuki Sebepleri Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Kayıtlar*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde görsel ve işitsel kayıtlar verinizi işleyebilmekteyiz.
İşlenebilecek Kişisel Veriler Görsel Kayıt
İşlenme Amaçları
  Sosyal Medya Hesabınızdaki Paylaşımların Kullanılabilmesi için;
 • - Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • - Yorum ve görsel kayıtlarınızın sosyal medya hesaplarımızda paylaşılması.
İşlenme Hukuki Sebepleri Açık rızanızın bulunması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi İşlem Güvenliği Bilgisi
İşlenebilecek Kişisel Veriler Log Kayıtları
İşlenme Amaçları Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.
İşlenme Hukuki Sebepleri Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
3.3 Mağazalarımızdan alışveriş yapan bir müşterimizseniz aşağıdaki kişisel verilerinizi işlemekteyiz;
İşlenebilecek Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi
İşlenebilecek Kişisel Veriler Ad-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası
İşlenme Amaçları
  Müşterilerin Siparişlerinin Alınması ve Sipariş Formlarının Oluşturulması için;
 • - Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
  Müşteri Şikâyet ve Talebi Olması Halinde;
 • - Firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • - İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • - Mal ve hizmet satışı süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Mal ve hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • - Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • - Talep ve şikayetlerin takibi.
  Adli Süreçlerin Söz konusu Olması Halinde;
 • - Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • - Talep / Şikayetlerin Yönetimi.
İşlenme Hukuki Sebepleri Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde kimlik verinizi işleyebilmekteyiz.
İşlenebilecek Kişisel Veriler Ad-Soyadı, Kullanıcı Adınız
İşlenme Amaçları
  Sosyal Medya Hesabınızdaki Paylaşımların Kullanılabilmesi için;
 • - Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • - Yorum ve Görsel Kayıtlarınızın Pazarlama Faaliyetleri için Kullanılabilmesi.
  Tarafınıza Reklam, Kampanya, Pazarlama Bildirimlerinin Yapılabilmesi için;
 • - Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • - Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi.
İşlenme Hukuki Sebepleri Açık rızanızın bulunması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi İletişim Bilgisi
İşlenebilecek Kişisel Veriler Telefon Numarası, E-posta Adresi, Adres Bilgisi
İşlenme Amaçları
  Müşterilerin Siparişlerinin Alınması ve Sipariş Formlarının Oluşturulması için;
 • - Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
  Müşterilere Talep Etmiş Olduğu Hizmetlerin Sunulması için;
 • - Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • - Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.
  Müşteri Şikâyet ve Talebi Olması Halinde;
 • - Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,
 • - Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • - Talep / Şikayetlerin Takibi.
  Adli Süreçlerin Söz konusu Olması Halinde;
 • - Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • - Talep / Şikayetlerin Yönetimi
İşlenme Hukuki Sebepleri Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi İletişim Bilgisi*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde iletişim verinizi işleyebilmekteyiz.
İşlenebilecek Kişisel Veriler Telefon Numarası, E-posta Adresi
İşlenme Amaçları
  Sosyal Medya Hesabınızdaki Paylaşımların Kullanılabilmesi için;
 • - Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • - Yorum ve Görsel Kayıtlarınızın Pazarlama Faaliyetleri için Kullanılabilmesi.
  Tarafınıza Reklam, Kampanya, Pazarlama Bildirimlerinin Yapılabilmesi için;
 • - Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • - Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi.
İşlenme Hukuki Sebepleri Açık rızanızın bulunması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi Müşteri İşlem Bilgisi
İşlenebilecek Kişisel Veriler Sipariş Bilgisi, Satın Alınan Ürün Bilgisi, Yazılı Görüşme Kayıtları
İşlenme Amaçları
  Müşterilerin Siparişlerinin Alınması ve Sipariş Formlarının Oluşturulması için;
 • - Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
  Müşteri'nin Şikâyet ve Talebi Olması Halinde;
 • - Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,
 • - Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • - Talep / Şikayetlerin Takibi.
  Adli Süreçlerin Söz konusu Olması Halinde;
 • - Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.
İşlenme Hukuki Sebepleri Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi Hukuki İşlem Bilgisi
İşlenebilecek Kişisel Veriler Müşteri Dilekçeleri
İşlenme Amaçları Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.
İşlenme Hukuki Sebepleri Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi Pazarlama Bilgisi*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde pazarlama verinizi işleyebilmekteyiz.
İşlenebilecek Kişisel Veriler Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Anket Verisi
İşlenme Amaçları
  Müşteri memnuniyetini iyileştirmek için;
 • - Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • - Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • - Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • - Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi.
İşlenme Hukuki Sebepleri Açık rızanızın bulunması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Kayıtlar
İşlenebilecek Kişisel Veriler Ses Kaydı
İşlenme Amaçları
  Müşteri'nin Şikâyet ve Talebi Olması Halinde Yapılan Görüşmelerin Kayıt Altına Alınması Sebebiyle;
 • - Firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • - İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • - Mal ve hizmet satışı süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Mal ve hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • - Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • - Talep ve şikayetlerin takibi,
 • - Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.
İşlenme Hukuki Sebepleri Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Kayıtlar*
*Aşağıda detaylarını sunduğumuz amaçlar doğrultusunda açık rızanızın olması halinde görsel ve işitsel kayıtlar verinizi işleyebilmekteyiz.
İşlenebilecek Kişisel Veriler Görsel Kayıt
İşlenme Amaçları
  Sosyal Medya Hesabınızdaki Paylaşımların Kullanılabilmesi için;
 • - Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • - Yorum ve görsel kayıtlarınızın sosyal medya hesaplarımızda paylaşılması.
İşlenme Hukuki Sebepleri Açık rızanızın bulunması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi
İşlenebilecek Kişisel Veriler Görsel Kayıt
İşlenme Amaçları Mağazalarımızı ziyaretiniz sırasında fiziksel mekan güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla 30 gün süre ile görsel kaydınız işlenmektedir.
İşlenme Hukuki Sebepleri İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel Verilerinizi, otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde işleyebilmekteyiz.

İnternet sitemize üye olmaktaysanız; Kişisel verilerinizi üyelik formunu doldurmanız suretiyle elektronik yollarla toplamakta, internet ve çeşitli sosyal medya mecralarında Erdoganev adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden, e-posta, kısa mesajlar (“SMS”) veya multimedya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, onay vermeniz halinde Erdoganev satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında veya ürün/hizmetin tarafınıza sağlanması için fatura, sözleşme gibi gerekli belgelerin şahsınızla düzenlenmesi veya müşteri memnuniyeti ve reklam ve pazarlama amaçlı faaliyetlerimizi gerçekleştirmemiz sırasında, talep-şikayet ve önerilerinizi tarafımızla paylaşmanız sırasında, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak üzere;

Mağazalarımızdan alışveriş yapan bir müşterimizseniz; Mağazamızı ziyaretiniz sırasında mağaza yetkililerimiz tarafından sipariş kaydınızın oluşturulması kaydıyla fiziksel ve elektronik formlar üzerinden sürecinizin yürütülmesi, onay vermeniz halinde Erdoganev satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında veya ürün/hizmetin tarafınıza sağlanması için fatura, sözleşme gibi gerekli belgelerin şahsınızla düzenlenmesi veya müşteri memnuniyeti ve reklam ve pazarlama amaçlı faaliyetlerimizi gerçekleştirmemiz sırasında, talep-şikayet ve önerilerinizi tarafımızla paylaşmanız sırasında, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak üzere;

İnternet sitemiz üzerinden sipariş veren müşterimizseniz; İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında ürün seçmeniz ve satış işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla doldurmuş olduğunuz bilgiler vasıtasıyla elektronik yollarla toplamakta, internet ve çeşitli sosyal medya mecralarında Erdoganev adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden, e-posta, kısa mesajlar (“SMS”) veya multimedya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, onay vermeniz halinde Erdoganev satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında veya ürün/hizmetin tarafınıza sağlanması için fatura, sözleşme gibi gerekli belgelerin şahsınızla düzenlenmesi veya müşteri memnuniyeti ve reklam ve pazarlama amaçlı faaliyetlerimizi gerçekleştirmemiz sırasında, talep-şikayet ve önerilerinizi tarafımızla paylaşmanız sırasında, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak üzere; toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Güvenliği Nasıl Sağlanmaktadır?

Erdoganev, Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya oldukça önem verir. Bu kapsamda Kişisel Verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenlik transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır. Müşterilerimiz, kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirlere dair detaylı düzenlemelere Şirketimizin https://www.erdoganev.com//view/sozlesmeler/index.php adresinde yayınlanan “Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilecektir. Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Erdoganev’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

6. Kişisel Verilerinizi 3. kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz?

Erdoganev olarak Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.Yine yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde, Kişisel Verilerinizi, yurt içinde iş birliği yaptığımız ve/veya hizmet aldığımız iş bağlantıları, İlgili Bakanlıklar dahil resmi merciler, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlar, tüketici hakem heyeti, İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi, bankalar, avukatlar, danışmanlar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortakları ve iş birliği içerisinde bulunduğumuz firmalara aktarabilmekteyiz.

7. İlgili Kişinin Hakları Olarak Haklarınız Nedir ve Başvuru Usulü nasıldır?
i.Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Varsa yurtiçinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
 • İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 • Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru usulleri ile bize iletebilirsiniz.

ii.Başvuru

Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi, internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak son bölümde belirtilen adrese elden teslimat, posta veya kargo ya da noter kanalıyla, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden info@erdoganev.com e-posta adresi aracılılığıyla başvurmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Erdoganev kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz. Erdoganev’e yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, Erdoganev olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz

iii.Şikâyet

Erdoganev’e yöneltmiş olduğunuz taleplerin Erdoganev tarafından reddedilmesi, Erdoganev tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

iv.Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri

İşbu metinde kullanılan Erdoganev ifadesi Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Erdoganev için düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen şirketin veri sorumlusu olduğu verilerin ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir:

ERDOGAN EV MOBİLYA
Adres: İnönü Mah. Demokrasi Cad. Serkan Sk. No:4 Sancaktepe / İstanbul
Mail Adresi: info@erdoganev.com
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Aydınlatma Metni

Değerli müşterimiz, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma Metni Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemek amacıyla “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)” 07.04.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Erdoganev Mobilya (“Erdoganev” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, sizlerden elde ettiğimiz kişisel verileri KVKK’da belirtilen ve aşağıda detayları açıklanan amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedeceğimizi, depolayacağımızı, muhafaza edeceğimizi ve kanunen kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşacağımızı KVKK’nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere ve şirketlere aktaracağımızı bilgilerinize sunuyoruz.

1. KVKK’ya İlişkin Tanımlamalar

KVKK’nın uygulanmasında;

 • Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.
Kişisel Veri Nedir? Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

Kişisel veri, kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu kapsamda başlıca kimlik bilgileriniz olan adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız olmak üzere, adres ve telefon bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi sizinle ilişkilendirilebilir her türlü bilgi “Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. KVKK madde 6 uyarınca düzenlenen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli veriler ise “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. Erdoganev olarak müşterilerimizin özel nitelikli kişisel verilerini işlemediğimizi belirtmek isteriz.

İşlenebilecek Kişisel Verileri, Veri İşleme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Bu kapsamda Erdoganev olarak ürünlerimiz hakkında yaptığınız yorum ve paylaşımlar doğrultusunda KVKK’ya uygun olarak aşağıda belirttiğimiz Kişisel Verileri yine belirttiğimiz işleme amacı ve hukuki sebepler doğrultusunda açık rızanıza dayanarak sizlerden alıp, kendi sosyal medya hesaplarımızda paylaşmaktayız. Bu doğrultuda Erdoganev tarafından işlenen Kişisel Veriler aşağıdaki şekilde detaylandırabilir:

 • Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.
İşlenebilecek Veri Kategorisi Kimlik
İşlenebilecek Kişisel Veriler İsim-soyisim, Kullanıcı adı
İşlenme Amaçları Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi Yorum ve Görsel Kayıtlarınızın Sosyal Medya Hesaplarımızda Paylaşılması
İşlenme Hukuki Sebepleri Anılan kimlik verileriniz sosyal medya hesaplarımızda ve bülten çalışmalarımızda içerik paylaşımları yapmak üzere açık rızanızın varlığı halinde işlenecektir.
İşlenebilecek Veri Kategorisi İletişim
İşlenebilecek Kişisel Veriler E-posta, Cep telefon numaranız
İşlenme Amaçları İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
İşlenme Hukuki Sebepleri Anılan kimlik verileriniz sosyal medya hesaplarımızda ve bülten çalışmalarımızda içerik paylaşımları yapmak üzere açık rızanızın varlığı halinde işlenecektir.
İşlenebilecek Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Kayıtlar
İşlenebilecek Kişisel Veriler Paylaşım yapmış olduğunuz ürün ve yorum görselleri
İşlenme Amaçları Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi Yorum ve Görsel Kayıtlarınızın Sosyal Medya Hesaplarımızda Paylaşılması
İşlenme Hukuki Sebepleri Anılan kimlik verileriniz sosyal medya hesaplarımızda ve bülten çalışmalarımızda içerik paylaşımları yapmak üzere açık rızanızın varlığı halinde işlenecektir.
Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel verilerinizi internet ve çeşitli sosyal medya mecralarında Erdoganev adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden, e-posta, kısa mesajlar ("SMS") veya multimedya mesajları ("MMS") dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, müşteri memnuniyeti ve reklam ve pazarlama amaçlı faaliyetlerimizi gerçekleştirmemiz sırasında, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

Kişisel Verilerin Güvenliği Nasıl Sağlanmaktadır ?

Erdoganev, Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya oldukça önem verir. Bu kapsamda Kişisel Verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp, veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenlik transferleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır.

Kişisel Verilerinizi 3.kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz ?

Erdoganev olarak Kişisel Verilerinizi güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz. Yine yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeblerin varlığı halinde, Kişisel Verilerinizi, sosyal medya hesaplarımızda paylaşabilmekteyiz.

İlgili Kişinin Hakları Olarak Haklarınız Nedir ve Başvuru Usulü nasıldır ? i. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Erdoganev bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacanın ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Varsa yurtiçinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
 • İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeblerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz,

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru usulleri ile bize iletebilirsiniz.

ii. Başvuru

Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi, internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak son bölümde belirtilen adrese elden teslimat, posta veya kargo ya da noter kanalıyla, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden info@erdoganev.com e-posta adresi aracılığıyla başvurmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz. Erdoganev kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması halinde yalnızca kurul tarafında belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz. Erdoganev'e yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedilebilir bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edebilmesi halinde, Erdoganev olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz.

iv. Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri

İşbu metinde kullanılan Erdoganev ifadesi Türkiye'de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Erdoganev Mobilya için düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen şirketin veri sorumlusu olduğu verilerin ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir.

ERDOĞANEV MOBİLYA

Adres : İnönü Mah. Demokrasi Cad. Serkan Sk. No:4 Sancaktepe İstanbul

Mail Adresi : info@erdoganev.com

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Çerez Uygulamalarına İlişkin Aydınlatma Metni

Değerli İnternet Sitesi Kullanıcımız,

Erdoğanev Mobilya (“Erdoganev” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, internet sitesi kullanıcılarımızdan (“Kullanıcı”) internet sitemizde konumlandırılan çerezler vasıtasıyla elde edilecek kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) belirtilen amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedeceğimizi, depolayacağımızı, muhafaza edeceğimizi bilgilerinize sunuyoruz.

İşbu aydınlatma metninin amacı internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız ile bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

 1. Çerez Çeşitleri

İnternet sitemizi ziyaretiniz ile kullanımı gerçekleşecek çerez türleri aşağıda gösterilmiştir:

1. Sürelerine Göre Çerezler 2. Kullanım Amaçlarına Göre 3. Taraflarına Göre
Oturum Çerezleri: Kullanıcının internet sayfasındaki oturumunun sürekliliğini sağlamak amacıyla kullanılan ve kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında silinen çerezlerdir. Kesinlikle Gerekli Çerezler: İnternet sitesinin düzgün çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Ayrıca, kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma etc.) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Birinci Taraf Çerezler: Doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesince yerleştirilen, kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmeyen çerezlerdir.
Kalıcı Çerezler: İnternet tarayıcısı kapatıldığında silinmeyen, belirli bir süre sonra kendiliğinden silinen çerezlerdir. İşlevsel Çerezler: İnternet sitesinde kişiselleştirme ve kullanıcı tercihlerinin hatırlanması amaçları ile internet sitesinin işlevselliğini sağlama amacıyla kullanılan çerezlerdir. Üçüncü Taraf Çerezler: Kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesinden farklı bir üçüncü kişi tarafından yerleştirilen çerezler.
Performans-Analitik Çerezler: İnternet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek, performans ve analitik amaçlarla istatistiki ölçüm için kullanılan çerezlerdir.
Reklam-Pazarlama Çerezleri: İnternet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanması ve bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesi hedefi için kullanılan çerezlerdir.
 1. Kullanılan Çerezler, Veri İşleme Amacı, Hukuki Sebebi ve Saklama Süresi

İnternet sitemizi ziyaretiniz esnasında kullanılacak çerezler aşağıda detaylandırılmıştır:

Kullanılan Çerezin Çeşidi Kalıcı ve Kesinlikle Gerekli Çerez
Çerez İsmi OptanonConsent
Çerez Tipi Birinci taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı İnternet sitesinin düzgün çalışmasını sağlamak, Kullanıcının sitede yaptığı tercihlerin (ör. açık rıza yönetimi, çerez onayları) tekrar girişte hatırlanmasını sağlamak.
Çerezin Saklama Süresi 1 yıl
Hukuki Sebep İşbu çerezler yoluyla ilgili oturum süresince kişisel verilerin işlenmesinde “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.
Kullanılan Çerezin Çeşidi Oturum ve Kesinlikle Gerekli Çerez
Çerez İsmi __cfruid
Çerez Tipi Birinci taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı İnternet sitesinin düzgün çalışmasını sağlamak, İnternet sitesindeki güvenilir site trafiğini tanımlamak
Çerezin Saklama Süresi Oturum süresince
Hukuki Sebep İşbu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.
Kullanılan Çerezin Çeşidi Kalıcı ve Kesinlikle Gerekli Çerez
Çerez İsmi OptanonAlertBoxClosed
Çerez Tipi Birinci taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı İnternet sitesinin düzgün çalışmasını sağlamak, Kullanıcının sitede yaptığı tercihlerin (ör. çerez politikasının gösterilmesi) tekrar girişte hatırlanmasını sağlamak.
Çerezin Saklama Süresi 1 yıl
Hukuki Sebep İşbu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.
Kullanılan Çerezin Çeşidi Oturum ve Kesinlikle Gerekli Çerez
Çerez İsmi __cf_bm
Çerez Tipi Birinci taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı İnternet sitesinin düzgün çalışmasını sağlamak, İnternet site trafiğini yönetmek
Çerezin Saklama Süresi Oturum süresince
Hukuki Sebep İşbu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.
Kullanılan Çerezin Çeşidi Oturum ve Kesinlikle Gerekli Çerez
Çerez İsmi _dc_gtm_UA-xxxxxxxx
Çerez Tipi Birinci taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı İnternet sitesinin düzgün çalışmasını sağlamak, Komut dosyalarının düzgün çalışmasını sağlamak
Çerezin Saklama Süresi Oturum süresince
Hukuki Sebep İşbu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.
Kullanılan Çerezin Çeşidi Kalıcı ve İşlevsel Çerez
Çerez İsmi cf_clearance
Çerez Tipi Birinci taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı İnternet sitesinin düzgün çalışmasını sağlamak, Site ziyaretçisine bot sorgulaması yapmak, Kullanıcı veya sistemde yaşanan sorunları çözmek
Çerezin Saklama Süresi 1 yıl
Hukuki Sebep İşbu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.
Kullanılan Çerezin Çeşidi Oturum ve İşlevsel Çerez
Çerez İsmi __cf_bm
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı İnternet sitesinin düzgün çalışmasını sağlamak, Site ziyaretçisine bot sorgulaması yapmak, Botlarla ilişkili kriterlere uyan gelen trafiğin yönetilmesine yardımcı olmak
Çerezin Saklama Süresi Oturum süresi boyunca
Hukuki Sebep İşbu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.
Kullanılan Çerezin Çeşidi Kalıcı ve Performans-Analitik Çerez
Çerez İsmi _ga,
Çerez Tipi Birinci taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı İnternet sitesi ziyaretçisini ve sayısını tespit etmek, İnternet sitesi trafiğini ölçmek, İnternet sitesi performansını analiz etmek ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek.
Çerezin Saklama Süresi 1 yıl
Hukuki Sebep İşbu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.

*Belirtilen çerez türlerinin kullanılması hizmetini yurtdışında yerleşik bir hizmet sağlayıcısından temin etmekteyiz. Bu sebeple, bu çerezlerin kullanılması ile sınırlı olarak ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında yurtdışına veri aktarımı söz konusu olacak olup ilgili çerezler ancak KVKK’nın 9.maddesi uyarınca açık rızanızın varlığı halinde kullanılacaktır. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

** Performans-Analitik çerezler ile toplanan veriler kişiyi belirli veya belirlenebilir kılmamaktadır.
Kullanılan Çerezin Çeşidi Oturum ve Performans-Analitik Çerez
Çerez İsmi _gat, _gid
Çerez Tipi Birinci taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı İnternet sitesi ziyaretçisini ve sayısını tespit etmek, İnternet sitesi trafiğini ölçmek, İnternet sitesi performansını analiz etmek ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek.
Çerezin Saklama Süresi Oturum Süresince
Hukuki Sebep İşbu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.

*Belirtilen çerez türlerinin kullanılması hizmetini yurtdışında yerleşik bir hizmet sağlayıcısından temin etmekteyiz. Bu sebeple, bu çerezlerin kullanılması ile sınırlı olarak ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında yurtdışına veri aktarımı söz konusu olacak olup ilgili çerezler ancak KVKK’nın 9.maddesi uyarınca açık rızanızın varlığı halinde kullanılacaktır. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

** Performans-Analitik çerezler ile toplanan veriler kişiyi belirli veya belirlenebilir kılmamaktadır.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Oturum ve Performans-Analitik Çerez
Çerez İsmi _hjAbsoluteSessionInProgress, _hjSessionUser_xxxxxx, _hjFirstSeen, _hjSession_xxxxxx, _hjTLDTest
Çerez Tipi Birinci taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı İnternet sitesi ziyaretçisini ve sayısını tespit etmek, İnternet sitesi trafiğini ölçmek, İnternet sitesi performansını analiz etmek ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek.
Çerezin Saklama Süresi Oturum süresi boyunca
Hukuki Sebep İşbu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.

*Belirtilen çerez türlerinin kullanılması hizmetini yurtdışında yerleşik bir hizmet sağlayıcısından temin etmekteyiz. Bu sebeple, bu çerezlerin kullanılması ile sınırlı olarak ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında yurtdışına veri aktarımı söz konusu olacak olup ilgili çerezler ancak KVKK’nın 9.maddesi uyarınca açık rızanızın varlığı halinde kullanılacaktır. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

** Performans-Analitik çerezler ile toplanan veriler kişiyi belirli veya belirlenebilir kılmamaktadır.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Performans-Analitik Çerez
Çerez İsmi _hjSessionUser_xxxxxx
Çerez Tipi Birinci taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı İnternet sitesi ziyaretçisini ve sayısını tespit etmek, İnternet sitesi trafiğini ölçmek, İnternet sitesi performansını analiz etmek ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek.
Çerezin Saklama Süresi 1 yıl
Hukuki Sebep İşbu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.

*Belirtilen çerez türlerinin kullanılması hizmetini yurtdışında yerleşik bir hizmet sağlayıcısından temin etmekteyiz. Bu sebeple, bu çerezlerin kullanılması ile sınırlı olarak ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında yurtdışına veri aktarımı söz konusu olacak olup ilgili çerezler ancak KVKK’nın 9.maddesi uyarınca açık rızanızın varlığı halinde kullanılacaktır. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

** Performans-Analitik çerezler ile toplanan veriler kişiyi belirli veya belirlenebilir kılmamaktadır.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Oturum ve Performans-Analitik Çerez
Çerez İsmi _gat_UA-XXXXXX-X, _gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Çerez Tipi Birinci taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Kullanıcı taleplerinin denetimini gerçekleştirmek, Fazla sayıda talepte bulunulmasını önlemek
Çerezin Saklama Süresi Oturum süresi boyunca
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.

** Performans-Analitik çerezler ile toplanan veriler kişiyi belirli veya belirlenebilir kılmamaktadır.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Oturum ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri
Çerez İsmi criteo_write_test, cto_tld_test
Çerez Tipi Birinci taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Ziyaretçiyi tanımlamak, İnternet sitesinde reklam ve/veya teklif sunmak
Çerezin Saklama Süresi Oturum süresi boyunca
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri
Çerez İsmi _fbp
Çerez Tipi Birinci taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Üçüncü taraf reklam verenlerden gerçek zamanlı teklif vermek dahil olmak üzere reklam ürünü sunmak
Çerezin Saklama Süresi 2 ay
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Adscale Çerezleri)
Çerez İsmi uu, cct, tu
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklam hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi 1 yıl
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (AppNexus Inc Çerezleri)
Çerez İsmi anj, uuid2
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklam hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi 2 ay
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Youtube Çerezleri)
Çerez İsmi VISITOR_PRIVACY_METADATA, VISITOR_INFO1_LIVE
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklam hizmeti sunmak, Video görüntüleme tanımlayıcısı kullanmak
Çerezin Saklama Süresi 5 ay
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Youtube Çerezleri)
Çerez İsmi CONSENT
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklam hizmeti sunmak, Video görüntüleme tanımlayıcısı kullanmak
Çerezin Saklama Süresi 1 yıl
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Oturum ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Youtube Çerezleri)
Çerez İsmi YSC
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklam hizmeti sunmak, Video görüntüleme tanımlayıcısı kullanmak
Çerezin Saklama Süresi Oturum süresi boyunca
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Criteo Çerezleri)
Çerez İsmi uid, optout
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklam hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi 1 yıl
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Pubmatic Çerezleri)
Çerez İsmi PugT, KRTBCOOKIE_xxxx
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklam hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi 1 ay
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Underdog Media Çerezleri)
Çerez İsmi dt, udmts
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi davranışsal reklamcılık hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi 1 yıl
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Underdog Media Çerezleri)
Çerez İsmi rtbh
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi davranışsal reklamcılık hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi 2 ay
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Doubleclick Çerezleri)
Çerez İsmi IDE
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklamcılık hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi 1 yıl
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Oturum ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Doubleclick Çerezleri)
Çerez İsmi test_cookie
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklamcılık hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi Oturum süresi boyunca
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Google Çerezleri)
Çerez İsmi CONSENT
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklamcılık hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi 1 yıl
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Ads You Like Çerezleri)
Çerez İsmi ayl_visitor
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklamcılık hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi 1 ay
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Oturum ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Pulsepoint Çerezleri)
Çerez İsmi INGRESSCOOKIE
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklamcılık hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi Oturum süresi boyunca
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Tremor Video Çerezleri)
Çerez İsmi tv_UICR
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklamcılık hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi 1 ay
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Tremor Video Çerezleri)
Çerez İsmi tvid
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklamcılık hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi 1 yıl
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Unruly Media Çerezleri)
Çerez İsmi _rxuuid
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklamcılık hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi 1 yıl
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Media.net Çerezleri)
Çerez İsmi visitor-id
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklamcılık hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi 1 yıl
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Oturum ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Sonobi Çerezleri)
Çerez İsmi HAPLB8G
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklamcılık hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi Oturum süresi boyunca
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Casale Media Çerezleri)
Çerez İsmi CMPRO
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklamcılık hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi 2 ay
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (NetworkAd.net Çerezleri)
Çerez İsmi _kuid_
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklamcılık hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi 5 ay
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Oturum ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Facebook Çerezleri)
Çerez İsmi _fbp
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklamcılık hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi Oturum süresi boyunca
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Adobe Çerezi)
Çerez İsmi dpm, demdex
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklamcılık hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi 5 ay
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Casale Media Çerezi)
Çerez İsmi dpm, demdex
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklamcılık hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi 1 yıl
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Casale Media Çerezi)
Çerez İsmi CMPS
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklamcılık hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi 2 ay
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
Kullanılan Çerezlerin Çeşidi Kalıcı ve Reklam/Pazarlama (Hedefleme) Çerezleri (Casale Media Çerezi)
Çerez İsmi data-c, data-c-ts
Çerez Tipi Üçüncü taraf çerez
Çerezin Kullanım Amacı Çevrimiçi reklamcılık hizmeti sunmak
Çerezin Saklama Süresi 1 ay
Hukuki Sebep Belirtilen çerez türlerinin kullanılması açık rızanızın varlığında gerçekleştirilebilmektedir. Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman internet sitemizde yer alan çerez yönetim paneli üzerinden geri alabilirsiniz.

*İlgili çerezin yurtdışı tabanlı hizmet sağlayıcıdan elde edilmesi sebebiyle onayınızın varlığı halinde yurtdışına veri aktarımı meydana gelebilir.
 1. Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

Kullandığınız tarayıcının ayarları aracılığıyla da internet sitesinde kullanılan çerezlere ilişkin kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

 1. Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
 2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/kb/masaustufirefox-surumunde-gelismis-izlenme-koruma
 3. Safari: https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732
 4. Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
 1. Veri Sorumlusuna Başvuru ve Şikayet

İnternet sitemizde kullanılan çerezler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak son bölümde belirtilen adrese elden teslimat, posta veya kargo ya da noter kanalıyla, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden info@erdoganev.com e-posta adresi aracılılığıyla başvurmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.

Erdoganev kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurul’u (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Erdoganev yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebilir. Talebin kabul edilmesi halinde, Erdoganev olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz.

Erdoganev’e yöneltmiş olduğunuz taleplerin Erdoganev tarafından reddedilmesi, Erdoganev tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kurul’a şikâyette bulunabilirsiniz.

 1. Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri

İşbu metinde kullanılan Erdoganev ifadesi Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Erdoğanev Mobilya için düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen şirketin veri sorumlusu olduğu verilerin ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir:

ERDOĞANEV MOBİLYA
Adres: İnönü Mah. Demokrasi Cad. Serkan Sk. No:4 Sancaktepe / İstanbul
Mail Adresi: info@erdoganev.com